خدمات ثبت شرکت و اقامت

Business partners handshake global corporate with technology con

خدمات ثبت شرکت و اخذ اقامت (برای ایرانیان در عمان)

  • ثبت شرکت درجه 1 همراه اقامت با 100% سهام
  • اقامت افراد خانواده زیر 18 سال
  • اجاره دفتر
  • اجاره آپارتمان
  • اجاره ماشین
  • اخذ تمام مجوزهای تجارت شما
  • راه اندازی بیزینس شما با همراهی ما (مطمئن – آسوده – ایمن)
  • با کمترین زمان و قیمت بیزینس خود را با همکاری ما در عمان تجربه کنید.